Nejvyšší správní soud
    
 

Opatření týkající se návštěvníků Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud upozorňuje veřejnost, že v souvislosti s Mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví dne 24. 8. 2020 musí návštěvník vstupující do budovy soudu použít roušku nebo ústenku, popř. jinou ochrannou pomůcku, která úplně zakrývá ústa a nos. Tato povinnost platí od úterý 1. 9. 2020 až do odvolání. Příchozí veřejnosti je ve vestibulu soudní budovy k dispozici dezinfekční prostředek na ruce.  

Poslední aktualizace: 1.9.2020

Aktuality

Opatření Ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné i v části upravující sportoviště, koupaliště a wellness

Nejvyšší správní soud dnes na návrh několika společností, které provozují různé fitness a wellness služby, vyslovil, že opatření obecné povahy odpůrce ze dne 23. 4. 2021, čj. MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN, bylo v části čl. I bodu 5 písm. b) a c) v rozporu se zákonem. V této části byl regulován provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, vnitřních prostorech venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven, fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2021
Datum jednání:  16.06.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 8/2020
Datum jednání:  17.06.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 3/2021
Datum jednání:  17.06.2021


Sbírka rozhodnutí NSS