Nejvyšší správní soud
    
 

Personální složení

Vedoucí Oddělení dokumentace a analytiky

Mgr. Lucia Vargová
Tel.: +420 542 532 381
E-mail: lucia.vargova@nssoud.cz
 

Poradci Oddělení dokumentace a analytiky

Mgr. Alena Pokorná            Tel.:  +420 542 532 455
Mgr. Bc. Jana Dostalová Tel.:  +420 542 532 488
Mgr. Marie Plášková Tel.:  +420 542 532 512
Mgr. Bc. Ondřej Špičák Tel.:  +420 542 532 358 

Administrativní pracovnice           

 
Mgr. et Mgr. Adéla Kereková Tel.:  +420 542 532 317
Pavlína Mahovská Tel.:  +420 542 532 380

 

Poslední aktualizace: 19.10.2016

Aktuality

Asistent předsedy soudu

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa hledá do svého týmu nového asistenta či asistentku. Člověka, který jej bude inspirovat při hledání nových řešení,

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  2 As 313/2015
Datum jednání:  08.02.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2016
Datum jednání:  09.02.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2016
Datum jednání:  14.02.2017


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS