Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Podatelna

Podatelna:
Mgr. K. Pára*)  
J. Marešová*)    
P. Šumná  
A. Hrbková  
 
*) zaměstnanci byl vydán kvalifikovaný certifikát 
 
Tel.:  
542 532 311   
542 532 460  
542 532 353   
542 532 480   
Fax:  
542 532 361   
 
ID datové schránky: wwjaa4f
 
Pracovní doba
pondělí - pátek
08:00 - 12:00 hod.
12:30 - 16:30 hod.
 

Doba pro styk s veřejností

pondělí - pátek
08:00 - 11:30 hod.
13:00 - 15:00 hod.
 
 

Elektronická podatelna:
Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Adresa podatelny:     podatelna@nssoud.cz

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance soudu, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena a identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Datové zprávy nelze podávat prostřednictvím technického zařízení v budově soudu.

Formáty datových zpráv:

Datová zpráva z ISDS: gix, xls, sbn, cer, mpeg2, pptx, der, mp3, tif, htm, prj, isdocx, html, doc, dbf, xlsx, mp2, p7s, p7m, mpeg1, docx, dgn, shx, sbx, tst, shp, gif, edi, mpg, png, pdf, gml, crt, rtf, jpeg, tsr, tiff, isdoc, xsd, dwg, odp, gfs, xml, p7c, wav, fo, txt, ppt, jpg, p7f, jfif, zfo, pk7, ods, p7b, odt, mpeg,

Elektronická pošta: xlsx, ppt, jpg, rar, pptx, xls, zip, txt, docx, zfo, rtf, fo, html, doc, pdf

Webové podání: docx, pdf, xls, txt, doc, xlsx, rtf.

Podání podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou případně na poštovní adresu soudu.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

 

Poslední aktualizace: 13.2.2018

Aktuality

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí správních orgánů o zamítnutí žádosti spolku Děti Země o obnovu stavebního řízení na část dálnice D8

Spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu požádal dne 12. 4. 2013 o obnovu stavebního řízení ve věci stavebního povolení souboru staveb (86 stavebních objektů) v části „A – trasa dálnice“ a v části „F – tunel Radejčín“ v rámci stavby Dálnice D8 v délce 4,66 km, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice. Svou žádost odůvodnil tím, že územní rozhodnutí, kterým bylo povoleno umístění těchto stavebních objektů, zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 10/2017
Datum jednání:  27.02.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2017
Datum jednání:  28.02.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2017
Datum jednání:  06.03.2018


Sbírka rozhodnutí NSS