Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Předběžné tržní konzultace

Nejvyšší správní soud (dále též „zadavatel“) připravuje opakované výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vývoj, dodávka a podpora vyhledávacího nástroje pro databázi soudních rozhodnutí“.

Před vyhlášením zakázky se zadavatel rozhodl vést předběžné tržní konzultace. Jejich účelem je zvýšení transparentnosti výběrového řízení a získání relevantních a objektivních informací o možnostech trhu tak, aby zadavatel mohl následně optimálně nastavit zadávací podmínky popsané veřejné zakázky malého rozsahu.

Účast v předběžných tržních konzultacích je otevřená. Účastnit se jich mohou zejména všichni potenciální zájemci o předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „dodavatelé“). V rámci zvýšení informovanosti o zahájení předběžných tržních konzultací zadavatel současně adresně oslovil několik konkrétních dodavatelů.

Předběžné tržní konzultace budou probíhat ústně dne 28. ledna 2019 od 14 hod. v sídle Nejvyššího správního soudu.

 

Výzva je dostupná zde.

Příloha č. 1 Technická specifikace je dostupná zde.

Příloha č. 2 Zadání funkcionalit je dostupná zde.

Příloha č. 3 Anylýza API je dostupná zde. 

Příloha č. 4 Podklady pro vytvoření API je dostupná zde.

Příloha č. 5 Typy dokumentů k API je dostupná zde.

Příloha č. 6 Návrh Smlouvy o dílo je dostupná zde.

Příloha č. 7 Doplňující dotazy k zadávací dokumentaci je dostupná zde. 

 

 

 

Poslední aktualizace: 18.1.2019
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 7/2018
Datum jednání:  21.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 8/2018
Datum jednání:  23.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2018
Datum jednání:  24.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS