Nejvyšší správní soud
    
 

Přístup ke správním soudům jako téma mezinárodního semináře na NSS

„Jak čelíme rostoucímu počtu případů, které jsou vedeny u správních soudů? Jsme schopni poskytnout spravedlnost v reálném čase? Je užitečné, jsou-li nejvyšší soudy povinny přezkoumávat všechna rozhodnutí nižších soudů? Jsou překážky, které stojí před jednotlivci požadujícími soudní ochranu, spravedlivé a správné?“ Těmito i dalšími otázkami dnes otevřela mezinárodní seminář ACA-Europe místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková. Odpovědi na ně budou hledat účastníci semináře nazvaného "Usnadňovat či omezovat přístup ke správním soudům?"(„Measures to Facilitate and Restrict Acces to Administrative Courts“).

Na Nejvyšší správní soud se sjelo 34 soudců ze 24 zemí Evropy. Zahraniční hosté se podělí o své zkušenosti a názory týkající se přístupu ke správním soudům, budou diskutovat o pravidlech a postupech, které buď otevírají „brány“ soudní správní kontroly, nebo je naopak „uzavírají“. Budou hledat vhodné řešení přetrvávajícího napětí mezi právem na spravedlivý proces na straně jedné a účinností soudního přezkumu na straně druhé.

Z pohledu Nejvyššího správního soudu je téma semináře maximálně aktuální, protože soud dlouhodobě čelí velkému nárůstu případů a přetíženost soudu narůstá. Nápad a počet nevyřízených věcí výrazně vzrůstá v oblasti správní agendy celorepublikově.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mezinárodní organizace ACA-Europe sdružuje vrcholné orgány správního soudnictví členských zemí EU. Jejím cílem je shromažďování a následné sdílení odborných informací mezi soudci, asistenty a dalšími experty pracujícími na národních soudech. Byla založena v roce 1968; Nejvyšší správní soud je jejím členem od svého vzniku v roce 2003. V rámci svého předsednictví pořádal soud v letech 2014, 2015 a 2016 odborné semináře a kolokvium. Od 15. května 2018 je předsednickou institucí německý Spolkový správní soud a místopředsednickou institucí italská Státní rada.

 

 

Poslední aktualizace: 21.9.2019

Aktuality

Homeopatie není zdravotní službou podle zákona o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  03.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  14.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS