Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Prohlášení předsedy Nejvyššího správního soudu k přijetí tzv. pandemického zákona

Právě přijatý tzv. pandemický zákon zakládá významné pravomoci orgánů veřejné správy, hluboce zasahuje do života společnosti a může vést k podstatným omezením práv občanů. Soudní přezkum mimořádných opatření vydávaných Ministerstvem zdravotnictví podle tohoto zákona je uložen Nejvyššímu správnímu soudu a v některých případech také soudům krajským.

Nejvyšší správní soud a jeho judikatura si v předchozích letech vybudovaly velmi dobrou pověst. Uděláme vše pro to, abychom jí i nadále dostáli.

Při přezkumu mimořádných opatření podle pandemického zákona půjde velmi pravděpodobně o složité a rozporuplné rozhodování ve značném množství případů. Je třeba položit důraz nejen na rychlost, ale současně s tím i na právní a argumentační kvalitu našich rozhodnutí. Jsme si totiž dobře vědomi reálných dopadů rozhodnutí do života velkého množství lidí.

Nelze však očekávat, že budeme rozhodovat v řádu dní: je třeba provést všechny zákonné úkony předcházející samotnému rozhodnutí, včetně přípravy, nařízení a uskutečnění jednání v pouhých dvou jednacích síních pro celý soud.

Je ale důležité, abychom rozhodovali v řádu jednotek týdnů i za cenu, že ostatní agenda bude muset být odsunuta. Obracím se proto na stávající účastníky řízení i na veřejnost s prosbou o pochopení zcela mimořádné situace, do které se Nejvyšší správní soud nyní dostává.

 

JUDr. Michal Mazanec

předseda Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 27.2.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS