Nejvyšší správní soud
    
 

Prohlášení předsedy Nejvyššího správního soudu k přijetí tzv. pandemického zákona

Právě přijatý tzv. pandemický zákon zakládá významné pravomoci orgánů veřejné správy, hluboce zasahuje do života společnosti a může vést k podstatným omezením práv občanů. Soudní přezkum mimořádných opatření vydávaných Ministerstvem zdravotnictví podle tohoto zákona je uložen Nejvyššímu správnímu soudu a v některých případech také soudům krajským.

Nejvyšší správní soud a jeho judikatura si v předchozích letech vybudovaly velmi dobrou pověst. Uděláme vše pro to, abychom jí i nadále dostáli.

Při přezkumu mimořádných opatření podle pandemického zákona půjde velmi pravděpodobně o složité a rozporuplné rozhodování ve značném množství případů. Je třeba položit důraz nejen na rychlost, ale současně s tím i na právní a argumentační kvalitu našich rozhodnutí. Jsme si totiž dobře vědomi reálných dopadů rozhodnutí do života velkého množství lidí.

Nelze však očekávat, že budeme rozhodovat v řádu dní: je třeba provést všechny zákonné úkony předcházející samotnému rozhodnutí, včetně přípravy, nařízení a uskutečnění jednání v pouhých dvou jednacích síních pro celý soud.

Je ale důležité, abychom rozhodovali v řádu jednotek týdnů i za cenu, že ostatní agenda bude muset být odsunuta. Obracím se proto na stávající účastníky řízení i na veřejnost s prosbou o pochopení zcela mimořádné situace, do které se Nejvyšší správní soud nyní dostává.

 

JUDr. Michal Mazanec

předseda Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 27.2.2021

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS