Nejvyšší správní soud
    
 

Průběžná informace o projednávání volebních stížností

Volební senát Nejvyššího správního soudu dosud vyřídil přibližně dvě pětiny volebních stížností, které obdržel v souvislosti s říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Celou řadu e-mailových podnětů odložil, neboť nebyly elektronicky podepsány, odmítl již také značný počet návrhů, u nichž stěžovatelé neodstranili vady, na které je volební senát upozornil. Odmítl také volební stížnosti, které dorazily po zákonem stanovené lhůtě. Zatím žádnou volební stížnost neposuzoval věcně.

Na svých dalších poradách v příštím týdnu se bude volební senát zabývat zejména návrhy, které jsou projednatelné a které obsahují kvalifikované námitky proti volbě konkrétních kandidátů.

Mezi nimi je návrh podaný koalicí Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí (Vol 202/2021). Jak již Nejvyšší správní soud informoval, tímto návrhem se navrhuje vyslovit neplatnost volby Ing. Ondřeje Babky, kandidáta ANO 2011 v Jihočeském kraji, Karly Maříkové, kandidátky SPD  v Karlovarském kraji, a MUDr. Jaroslava Dvořáka, kandidáta SPD ve Zlínském kraji. Místo nich má podle návrhu volební senát prohlásit za zvolené poslance kandidáta volební koalice Piráti a Starostové v Kraji Vysočina Ing. Miloně Slabého, kandidátku SPD v Jihomoravském kraji Mgr. Petru Svedíkovou Vávrovou, MBA, a kandidáta SPD v Olomouckém kraji Ing. Pavla Jelínka, PhD.

S touto věcí obsahově souvisí i obdobné návrhy podané kandidátem volební koalice Piráti a Starostové v Kraji Vysočina Ing. Miloněm Slabým (Vol 205/2021) a voličem z kraje Vysočina Mgr. Luďkem Belánem (Vol 23/2021).

Ve věci Vol 102/2021 se na Nejvyšší správní soud obrátil kandidát č. 16 na kandidátce koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP-09) v Jihomoravském kraji Mgr. Zdeněk Černý s tvrzením, že byl nezákonně z kandidátky dne 6. 10. 2021 odvolán (tedy po nejzazší 48 hodinové lhůtě stanovené v § 36 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, neboť v tu dobu již probíhalo hlasování podle zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování, na stanovištích tzv. drive-in pro osoby v izolaci či karanténě kvůli onemocnění covid-19). Z tohoto důvodu navrhuje vyslovit neplatnost volby kandidátů této koalice zvolených v Jihomoravském kraji a provést přepočet všech přednostních hlasů udělených kandidátům této koalice (včetně navrhovatele) v Jihomoravském kraji.

Volební senát se obsahově zabývá i dalšími projednatelnými návrhy na vyslovení neplatnosti volby kandidátů v jiných krajích z důvodů tvrzené neústavnosti volebního zákona, zejm. jeho poslední novely po nálezu Ústavního soudu z ledna tohoto roku, porušení pravidel volební kampaně v souvislosti s kauzou tzv. Pandora Papers a z dalších rozličných důvodů.

Zákonná dvacetidenní lhůta pro rozhodování volebního senátu uplyne ve čtvrtek 11. listopadu 2021. Volební senát si je vědom skutečnosti, že ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny má začít již v pondělí 8. listopadu 2021, což je nejzazší den, kdy se musí podle Ústavy České republiky sejít. Problém rozporu mezi těmito lhůtami se objevuje pravidelně po každých volbách, Nejvyšší správní soud na to opakovaně upozorňuje, řešením by bylo zkrácení desetidenní lhůty na podání volebních stížností, například na sedm dní, jako je tomu v případě stížností proti volbě prezidenta republiky.

Tomáš Langášek

předseda volebního senátu

Poslední aktualizace: 27.10.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS