Nejvyšší správní soud
    
 

Soudci Nejvyššího správního soudu na semináři mezinárodní organizace ACA-Europe

Místopředsedkyně NSS Barbara Pořízková a soudce Pavel Molek se ve dnech 2. až 4. prosince zúčastnili v Kolíně nad Rýnem  semináře na téma “Správní právo v EU - rozhodování v jednotném řízení”, pořádaného v rámci německého předsednictví Asociací nejvyšších správních soudů a státních rad EU - ACA Europe. Hlavním tématem byla harmonizace procesních pravidel pro správní rozhodování připravovaná v rámci projektu ReNEUAL, jehož ambicí je vytvořit pravidla pro rozhodování správních orgánů EU, inspirovaná procesními řády různých evropských zemí.

„Seminář řešil otázky různých přístupů evropských právních řádů k vymezení oprávněných účastníků správního řízení a následného soudního přezkumu jeho výsledku a dále různé způsoby zjišťování skutkového stavu,“ uvedla Barbara Pořízková.

Soudce Pavel Molek vystoupil s příspěvkem na téma povinnosti účastníků správního řízení spolupracovat na zjišťování skutkového stavu.

Nejvyšší správní soud je členem mezinárodní organizace ACA-Europe již od svého vzniku v roce 2003. V rámci svého předsednictví pořádal v letech 2014, 2015 a 2016 odborné semináře a kolokvium.

Od 15. května 2018 je předsednickou institucí německý Spolkový správní soud a místopředsednickou institucí italská Státní rada.

Asociace vznikla v roce 1968 (více zde) a je pracovním společenstvím, jehož základem je shromažďování a následné sdílení důležitých odborných informací soudci, asistenty a dalšími experty pracujícími na národních soudech. Asociace vytvořila a spravuje několik databází, v nich jsou soustředěny jednak národní rozhodnutí, jednak předběžné otázky k Soudnímu dvoru EU a odpovědi na ně i další informace. Společným jmenovatelem pro zařazení do databází je aplikace evropského práva. Asociace umožňuje i neformální internetovou pracovní diskusi mezi soudci jednotlivých zemí prostřednictvím uzavřeného tzv. Fóra. Důležitou aktivitou jsou rovněž výměnné stáže soudců v různých zemích.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 4.12.2018

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS