Nejvyšší správní soud
    
 

Souhrnná informace k podáním týkajícím se voleb do Poslanecké sněmovny

Pravomocí Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu je posuzování návrhu na neplatnost volby kandidáta (vícero kandidátů) podle § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Dnes v 16.00 hod. uplynula desetidenní zákonná lhůta pro podávání návrhů. Tato lhůta je nepřekročitelná, její zmeškání nelze prominout. Vše, co Nejvyššímu správnímu soudu dojde po této lhůtě, bude bez dalšího vyřizování odmítnuto.

Nejvyšší správní soud obdržel celkem 210 volebních stížností.

Z uvedeného počtu volební senát v čele s jeho předsedou Tomášem Langáškem již 32 stížností odmítl nebo odložil či vyřídil jiným způsobem. Odmítnuty byly stížnosti předčasně podané. Odložena byla podání, jež vůbec nelze za volební stížnost považovat, a podání anonymní či nepodepsaná.

V naprosté většině případů není ze stížnosti zřejmé, čeho konkrétně se navrhovatel domáhá, a proto musí volební senát pisatele usnesením vyzývat k tomu, aby obratem odstranili vady svého návrhu.

Počet stížností je bezprecedentní, letos je třikrát vyšší než před čtyřmi lety. Stížnosti se často opakují podle stejného vzoru pravděpodobně šířeného po sociálních sítích. Kladu si otázku, jaký to má smysl. Nicméně i tuto situaci určitě zvládneme a zákonným lhůtám dostojíme,“ uvedl Tomáš Langášek.

K obsahu podání lze v tuto chvíli souhrnně uvést, že v mnoha podáních pisatelé vyjadřují nesouhlas se změnou volebního systému, než jaký byl při minulých volbách, kritizují možnost spojení stran do koalic ve volbách, dále jim vadilo, že museli mít rouškou zakrytý obličej ve volební místnosti nebo naopak, že volební komise nežádala odkrytí obličeje voliče, aby zkontrolovala jeho totožnost. Další stížnosti směřují na média a zejména na Českou televizi, která podle nich neumožnila spravedlivý přístup stranám a hnutím pro předvolební prezentaci.

Jednu z volebních stížností podaly společně Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí. Navrhují vyslovit neplatnost volby Ing. Ondřeje Babky, kandidáta ANO 2011 v Jihočeském kraji, Karly Maříkové, kandidátky SPD  v Karlovarském kraji, a MUDr. Jaroslava Dvořáka, kandidáta SPD ve Zlínském kraji. Místo nich navrhují prohlásit za zvolené poslance kandidáta volební koalice Piráti a Starostové v Kraji Vysočina Ing. Miloně Slabého, kandidátku SPD v Jihomoravském kraji Mgr. Petru Svedíkovou Vávrovou, MBA, a kandidáta SPD v Olomouckém kraji Ing. Pavla Jelínka, PhD.

Zákonem stanovená dvacetidenní lhůta pro rozhodování končí ve čtvrtek 11. 11. 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě zájmu o rozhodování volebního senátu doporučujeme průběžně sledovat webové stránky www.nssoud.cz, odkaz Úřední deska. Ve formuláři na úřední desce zadejte rejstříkovou značku Vol a rok 2021.

Všechna usnesení volebního senátu a jeho předsedy jsou na úřední desce vyvěšována a tím dnem i nabývají právní moci.

Pouze k významnějším rozhodnutím bude zveřejněna tisková zpráva na www.nssoud.cz v odkaze Aktuality.

 

Poslední aktualizace: 22.10.2021

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS