Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Spor o platnost ochranné známky RADLER.cz musí znovu rozhodnout pražský městský soud

Společnost Heineken Česká republika si nechala v roce 2002 zapsat do rejstříku ochranných známek známku RADLER.CZ. V roce 2012 podala společnost Plzeňský Prazdroj návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky a Úřad průmyslového vlastnictví jejímu návrhu vyhověl. Podle úřadu známka neměla rozlišovací způsobilost, protože už v době předcházející zápisu vnímali čeští spotřebitelé slovo radler jako označení pro určitý druh nápoje (nízkoalkoholické pivo smíšené s ovocnou limonádou). Toto slovo tak nemohlo sloužit jako jedinečné označení pouze pro výrobky společnosti Heineken.

Společnost Heineken proto podala proti rozhodnutí úřadu žalobu k Městskému soudu v Praze, se kterou byla úspěšná. Podle městského soudu nelze zkoumat povědomí českých spotřebitelů o významu slova radler na základě novinových článků z českého tisku z let 1997–2001, které se netýkají českého trhu, ale trhu rakouského a německého. Spotřebitelé si nemohli osvojit tento pojem také proto, že nápoj radler byl podle těchto článků dostupný pouze na dvou místech v ČR.

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek městského soudu právě pro způsob, jakým se městský soud vypořádal s novinovými články.

„Úřad nepochybil, jestliže pro závěr o nedostatku rozlišovací způsobilosti označení radler použil články z českého tisku určené českým čtenářům. I touto cestou se mohli čeští spotřebitelé dozvědět, co slovo radler znamená, a není důležité, že tento nápoj mohli ochutnat v době před rokem 2001 spíše v Rakousku a Německu než u nás“, uvedla k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu soudkyně Michaela Bejčková.

Společnost Heineken zpochybňovala závěr o nedostatku rozlišovací způsobilosti označení radler i dalšími námitkami, kterými se městský soud bude zabývat v dalším řízení.

Rušící rozsudek Nejvyššího správního soudu se nevyjadřuje k tomu, zda měla, či neměla být vyslovena neplatnost ochranné známky RADLER.CZ – pouze uznal správnost jednoho z několika argumentů, které vedly úřad k vyslovení neplatnosti,“ dodala Bejčková.

 

Tisková informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. července 2018 ve věci sp.zn. 10 As 169/2017; celé rozhodnutí naleznete zde.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisková zpráva je neoficiální dokument pro potřeby veřejnosti, nenahrazuje tedy rozhodnutí. Nejvyšší správní soud vyhlašuje rozsudky a usnesení vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení na www.nssoud.cz po dobu 14 dnů, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby. Rozhodnutí jsou poté přístupná v anonymizované podobě v sekci Rozhodovací činnost a dále Rozhodnutí správních soudů.

 

 

Poslední aktualizace: 31.7.2018

Aktuality

Nejvyšší správní soud již rozhodl všechny návrhy, které obdržel v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Na svém dnešním jednání projednal volební senát poslední tři stížnosti. Věc pod sp.zn. Vol 4/2019 odmítl a věc pod sp.zn. Vol 16/2019 zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  26.06.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2019
Datum jednání:  16.07.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  23.07.2019


Sbírka rozhodnutí NSS