Nejvyšší správní soud
    
 

Státní zástupce Galát v případě vazby obviněného podnikatele porušil zákon

Kárný soud dnes rozhodl o tom, že státní zástupce Michal Galát, v době kdy byl dozorujícím státním zástupce jedné z kauz týkající se podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha, porušil zákon, když včas nevydal usnesení o pominutí koluzní vazby. Obviněný tak strávil v koluzní vazbě o 40 dnů déle. Státní zástupce svoje pochybení nepopíral.

Kárný senát vyhodnotil uvedený skutek jako zaviněné porušení povinností státního zástupce, a uznal jej vinným. Ačkoli navrhovatel, kterým byl olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, požadoval trest v podobě důtky, soudci uložili s ohledem na skutečnosti, že k chybě došlo ve věci sledované a závažné, a kárně obviněný v rozhodné době dozoroval pouze tuto jednu vazební věc, vyšší trest, a to snížení platu o 10 procent na dobu dvou měsíců.

 

Informace k veřejnému jednání ve věci sp.zn. 12 Ksz 7/2017.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 12.12.2017

Aktuality

Volební senát NSS rozhodl ve dvou věcech politických stran

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti Spolku pro zachování demokracie v ČR, který od května do poloviny června 2017 zadal inzerci pod heslem „Vidíte žlutě“ v tištěných médiích, na internetu, na plakátovacích plochách a jako spoty v rádiích.

JEDNÁNÍ SOUDU
Ceny
Sp. zn.:  10 As 272/2018
Datum jednání:  09.09.2020
Ceny
Sp. zn.:  10 As 272/2018
Datum jednání:  15.09.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 3/2020
Datum jednání:  16.09.2020


Sbírka rozhodnutí NSS