Nejvyšší správní soud
    
 

Státní zástupce Galát v případě vazby obviněného podnikatele porušil zákon

Kárný soud dnes rozhodl o tom, že státní zástupce Michal Galát, v době kdy byl dozorujícím státním zástupce jedné z kauz týkající se podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha, porušil zákon, když včas nevydal usnesení o pominutí koluzní vazby. Obviněný tak strávil v koluzní vazbě o 40 dnů déle. Státní zástupce svoje pochybení nepopíral.

Kárný senát vyhodnotil uvedený skutek jako zaviněné porušení povinností státního zástupce, a uznal jej vinným. Ačkoli navrhovatel, kterým byl olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, požadoval trest v podobě důtky, soudci uložili s ohledem na skutečnosti, že k chybě došlo ve věci sledované a závažné, a kárně obviněný v rozhodné době dozoroval pouze tuto jednu vazební věc, vyšší trest, a to snížení platu o 10 procent na dobu dvou měsíců.

 

Informace k veřejnému jednání ve věci sp.zn. 12 Ksz 7/2017.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 12.12.2017

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS