Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

OZNÁMENÍ PRO VEŘEJNOST

S ohledem na usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020, o přijetí krizového opatření, se od pondělí 12. října 2020 do odvolání omezují úřední hodiny soudu následovně:

 

Pondělí 8:00 – 13:00                       Středa 10:00 – 15:00

 

Nejvyšší správní soud i nadále vykonává své zákonné povinnosti.

Nahlížení do spisu se umožní pouze po předchozím telefonickém objednání.

Podání učiněné do protokolu se umožní pouze po předchozím telefonickém objednání.

 

Na Nejvyšší správní soud se můžete obrátit:

  • telefonicky: +420 542 532 311
  • e-mailem na adresu: podatelna@nssoud.cz
  • faxem: +420 542 532 361
  • datovou schránkou: wwjaa4f
  • poštou na adresu:

        Nejvyšší správní soud, Moravské náměstí 6, 657 40 Brno

Poslední aktualizace: 15.10.2020

Aktuality

NSS rozhodl o další kasační stížnosti prezidenta republiky proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci nejmenování profesorů

Rozhodnutí ze dne 19. 1. 2016, jímž prezident republiky poprvé nejmenoval doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. profesorem, Městský soud v Praze zrušil rozsudkem ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 A 174/2016 – 143. V něm se městský soud podrobně zabýval povahou řízení ke jmenování profesorem a úlohou prezidenta republiky v tomto řízení, včetně rozsahu jeho rozhodovacích pravomocí. Prezident republiky nejprve podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, později ji však podáním ze dne 12. 6. 2018 vzal zpět, a proto Nejvyšší správní soud toto řízení o kasační stížnosti zastavil. Rozsudek městského soudu se tak stal konečným a prezident byl povinen se jím řídit.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  27.01.2021


Sbírka rozhodnutí NSS