Nejvyšší správní soud
    
 

Volební senát NSS se vůbec poprvé zabýval pokutou, kterou za porušení volební kampaně uložil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Volební senát posuzoval zákonnost pokuty, kterou Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „úřad“) uložil Občanské demokratické alianci za porušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR. Úřad politické straně vytkl, že na svých letácích Programové priority 2017 šířených před sněmovními volbami prostřednictvím tří celostátních deníků a časopisůneměla podle zákona označeného zadavatele a zpracovatele volební propagace. Se žalobou u krajského soudu ODA uspěla částečně. Krajský soud v Brně měl za to, že přestupek spáchán byl, a tak jen snížil uloženou pokutu z 19 000 na 10 000 Kč.

 

Soudci Nejvyššího správního soudu dospěli k názoru, že ODA zákon neporušila. Na letácích sice nepoužila slova „zadavatel“ a „zpracovatel“, ale na vhodném místě letáku označila sebe samu (protože byla zadavatelem i zpracovatelem letáků) údaji o svém sídle a dalšími kontaktními údaji (webové stránky, e-mailová adresa). Sám úřad připouštěl, že použít na letácích přímo slova „zadavatel“ a „zpracovatel“ není nezbytné, i když vhodné. Způsob, jaký zvolila stěžovatelka, považovali soudci za dostatečný, i když by se požadované informace daly uvést i lépe a jednoznačněji.

 

„Ideální by bylo používat v předvolební propagaci přímo zákonné pojmy ,zadavatel‘ a ,zpracovatel‘ – jednak v zájmu zcela jednoznačného informování veřejnosti, jednak v zájmu předcházení pozdějším soudním sporům. To, že stěžovatelka v této věci nezvolila přístup ideální, jí ale nelze klást k tíži. Podstatné je, že šlo o přístup poctivý, a nikoli o liknavost či dokonce snahu něco zatajit, a dosáhnout tak nějaké výhody,“ uvedla k rozhodnutí soudkyně Nejvyššího správního soudu Michaela Bejčková.

 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí vznikl v roce 2017 a dostal do vínku mj. pravomoc kontrolovat kandidující subjekty při vedení volební kampaně a postihovat je za případná pochybení. S ohledem na skutečnost, že úřad trestal poprvé, a kandidující strany tak ještě úplně neměly jasno v tom, jak postupovat, posuzoval volební senát Nejvyššího správního soudu věc shovívavě.

 

 

Informace k rozhodnutí ve věci Ars 8/2019, celé zde.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 17.6.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud je pro jednodušší posuzování podmínek geologického průzkumu úložiště jaderného odpadu

Nejvyšší správní soud se opakovaně vyslovil pro jednodušší posuzování podmínek pro geologický průzkum potenciálních lokalit pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 2/2019
Datum jednání:  28.08.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2017
Datum jednání:  28.08.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2018
Datum jednání:  28.08.2019


Sbírka rozhodnutí NSS