Nejvyšší správní soud
    
 

Volební senát NSS se vůbec poprvé zabýval pokutou, kterou za porušení volební kampaně uložil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Volební senát posuzoval zákonnost pokuty, kterou Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „úřad“) uložil Občanské demokratické alianci za porušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR. Úřad politické straně vytkl, že na svých letácích Programové priority 2017 šířených před sněmovními volbami prostřednictvím tří celostátních deníků a časopisůneměla podle zákona označeného zadavatele a zpracovatele volební propagace. Se žalobou u krajského soudu ODA uspěla částečně. Krajský soud v Brně měl za to, že přestupek spáchán byl, a tak jen snížil uloženou pokutu z 19 000 na 10 000 Kč.

 

Soudci Nejvyššího správního soudu dospěli k názoru, že ODA zákon neporušila. Na letácích sice nepoužila slova „zadavatel“ a „zpracovatel“, ale na vhodném místě letáku označila sebe samu (protože byla zadavatelem i zpracovatelem letáků) údaji o svém sídle a dalšími kontaktními údaji (webové stránky, e-mailová adresa). Sám úřad připouštěl, že použít na letácích přímo slova „zadavatel“ a „zpracovatel“ není nezbytné, i když vhodné. Způsob, jaký zvolila stěžovatelka, považovali soudci za dostatečný, i když by se požadované informace daly uvést i lépe a jednoznačněji.

 

„Ideální by bylo používat v předvolební propagaci přímo zákonné pojmy ,zadavatel‘ a ,zpracovatel‘ – jednak v zájmu zcela jednoznačného informování veřejnosti, jednak v zájmu předcházení pozdějším soudním sporům. To, že stěžovatelka v této věci nezvolila přístup ideální, jí ale nelze klást k tíži. Podstatné je, že šlo o přístup poctivý, a nikoli o liknavost či dokonce snahu něco zatajit, a dosáhnout tak nějaké výhody,“ uvedla k rozhodnutí soudkyně Nejvyššího správního soudu Michaela Bejčková.

 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí vznikl v roce 2017 a dostal do vínku mj. pravomoc kontrolovat kandidující subjekty při vedení volební kampaně a postihovat je za případná pochybení. S ohledem na skutečnost, že úřad trestal poprvé, a kandidující strany tak ještě úplně neměly jasno v tom, jak postupovat, posuzoval volební senát Nejvyššího správního soudu věc shovívavě.

 

 

Informace k rozhodnutí ve věci Ars 8/2019, celé zde.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 17.6.2019

Aktuality

ASISTENT/ASISTENTKA SOUDCE

JUDr. Viktor Kučera, soudce Nejvyššího správního soudu hledá vhodného kandidáta/kandidátku na místo asistenta/asistentky soudce.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 5/2019
Datum jednání:  10.02.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 10/2019
Datum jednání:  19.02.2020


Sbírka rozhodnutí NSS