Nejvyšší správní soud
    
 

Volební senát rozhodl o rozpuštění šesti politických stran a hnutí, některým dalším pozastavil činnost

 

Volební senát Nejvyššího správního soudu pod vedením předsedy tohoto senátu Tomáše Langáška dnes rozhodl na návrh vlády o rozpuštění České strany selského rozumu; Demokratické regionální strany; Strany Globální Odpovědnosti; Strany pro ekologii a zdraví; Nezávislého sdružení občanů Blanska a Strany přátel časopisu MAXIM a jejich přátel za maximální svobodu projevu, za vybudování mocné armády a za život bez zbytečných omezení a zákazů.

 

Činnost pozastavil následujícím politickým stranám a politickým hnutím:  OBČANÉ.CZ; PATRIOT 2014; Demokracie; Folklor i Společnost; Frýdečané a Místečané; Hnutí LEPŠÍ ŘEPY; Karviňáci s Adámkem; Mladoboleslavské hnutí nezávislých; PRO, SMĚR - česká cesta; Solidarita, Vlast a Zákon; Svobodná občanská samospráva; TŘINÁCTKA; Volyně v dolyně; za Morální Očistu Regionu.

 

Důvodem rozpuštění, resp. pozastavení bylo opakované neplnění zákonných povinností politických uskupení, převážně nedodání zákonem požadovaných úplných výročních finančních zpráv.

 

V dalších čtyřech případech soud řízení zastavil. Důvodem bylo zpětvzetí návrhu ze strany vlády, protože strany dodatečně svoji zákonnou povinnost splnily. (Toryové; DOMA; NOVÝ SEVER; OBČANÉ SPOLU – NEZÁVISLÍ) 

 

V případě Strany občanské sebeobrany (sp. zn. Pst 4/2017) se uskuteční veřejné jednání 20. dubna 2017, neboť strana o něj požádala.

 

O zbytku z celkem 42 návrhů vlády na pozastavení činnosti nebo rozpuštění politických stran a hnutí, které Nejvyšší správní soud obdržel v únoru letošního roku, bude rozhodnuto na příštím jednání volebního senátu.  

 

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu 

 

 

Poslední aktualizace: 29.3.2017

Aktuality

Nejvyšší správní soud se na „Noc práva“ otevře studentům

Prohlídka soudu včetně jednacích síní doprovázená výkladem soudců a asistentů, zjednodušené simulované soudní jednání a také promítání dokumentu k 15. výročí Nejvyššího správního soudu „Tak trochu jiný soud“, to vše budou mít šanci vidět a zažít studenti během Noci práva.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 5/2018
Datum jednání:  19.02.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 10/2018
Datum jednání:  20.02.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 11/2018
Datum jednání:  20.02.2019


Sbírka rozhodnutí NSS