Nejvyšší správní soud
    
 

Vyrozumění o přeložení ústního jednání

Vyrozumění o přeložení ústního jednání v právní věci kárného navrhovatele: předseda Krajského soudu v Brně  proti kárně obviněnému: Mgr. Jiří Přibyl, soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti. Ústní jednání nařízené na středu dne 5. 12. 2018 v 10:00 hodin  se ruší na žádost kárně obviněného, který doložil konkrétním lékařským potvrzením, že není schopen účastnit se jednání ze zdravotních důvodů, a nově se jednání nařizuje na den 30. 1. 2019 v 10:00 hod. u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, jednací síň č. 149, přízemí.

 

JUDr. Jakub Camrda

předseda kárného senátu

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 3.12.2018

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS