Nejvyšší správní soud
    
 

Zahraniční soudnictví

   
 

A) Mezinárodní asociace nejvyšších instancí správního soudnictví 

       1. Asociace státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské   
         Unie:  http://www.juradmin.eu
       2. Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů:  
         http://www.aihja.org
       3. EU Fórum soudců pro životní prostředí:  http://www.eufje.org
   
 

B) Soudy s pravomocemi ve správním soudnictví v Evropské unii 

       1. Belgie - Státní rada (Conseil d'État | Raad van State | Staatsrat): 
         http://www.raadvst-consetat.be
       2. Bulharsko - Nejvyšší správní soud (Vărchoven asministrativen săd): 
         http://www.sac.government.bg
       3. Dánsko - Nejvyšší soud (Hojesteret):  http://www.domstol.dk
       4. Estonsko - Nejvyšší soud (Eesti Vabariigi Riigikohus): 
         http://www.riigikohus.ee
       5. Finsko - Nejvyšší správní soud (Korkein hallinto-oikeus | Högsta
         Förvaltningsdomstolen):  http://www.kho.fi
       6. Francie - Státní rada (Conseil d'État):  http://www.conseil-etat.fr
       7. Chorvatsko - Správní soud (Upravni sud): 
         http://www.upravnisudrh.hr/index.php
       8. Irsko - Nejvyšší soud (Supreme court of Ireland | Cúirt Uachtarach 
         na hÉireann):   http://www.courts.ie
       9. Itálie - Státní rada (Consiglio di Stato):
         http://www.giustizia-amministrativa.it
       10. Kypr - Nejvyšší soud (Anotato Dikastirio Kyproy):
         http://www.supremecourt.gov.cy
       11. Litva - Nejvyšší správní soud (Lietuvos Viriausiasis administracinis
           teismas):  http://www.lvat.lt
       12. Lotyšsko - Nejvyšší soud (Augstaka tiesa):  http://www.at.gov.lv
       13. Lucembursko - Správní soudní dvůr (Cour administrative): 
           http://www.jurad.etat.lu
       14. Maďarsko - Nejvyšší soud (A Magyar Köztarsaság Legfelsőbb
           Bírosága):  http://www.lb.hu
       15. Malta - Odvolací soud (Court of Appeal):  
           http://www.judiciarymalta.gov.mt/the-courts
       16. Německo - Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht): 
           http://www.bverwg.de
       17. Německo - Spolkový finanční soud (Bundesfinanzhof): 
           http://www.bundesfinanzhof.de
       18. Německo - Spolkový sociální soud (Bundessozialgericht):  
          http://www.bsg.bund.de/DE/Home/home_node.html          
       19. Nizozemsko - Státní rada (Raad van State): 
           http://www.raadvanstate.nl
       20. Polsko - Nejvyšší správní soud (Nazcelny Sąd Administracyjny): 
           http://www.nsa.gov.pl
       21. Portugalsko - Nejvyšší správní soud (Supremo tribunal
           administrativo):  http://www.stadministrativo.pt/
       22. Rakousko - Správní soudní dvůr (Verwaltungsgerichtshof):
           http://www.vwgh.gv.at
       23. Rumunsko - Nejvyšší soudní a kasační dvůr (Înalta Curte de
           Casaţie şi Justiţie):  http://www.scj.ro
       24. Řecko - Státní rada (Symvoulion Epikrateias):
           http://www.ste.gr
       25. Slovensko - Nejvyšší soud (Najvyšší súd SR):
           http://www.nssr.gov.sk
       26. Slovinsko - Nejvyšší soud (Vrhovno sodišče Republike Slovenije):
           http://www.sodisce.si
       27. Spojené království (Anglie a Wales) - Nejvyšší soud
           (Supreme Court): https://www.supremecourt.uk/
       28. Španělsko - Nejvyšší soud (Tribunal Supremo):
           http://www.poderjudicial.es
       29. Švédsko - Nejvyšší správní soud (Regeringsrätten):  
           http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____2323.aspx
   
 

C) Soudy s pravomocemi ve správním soudnictví v některých dalších evropských státech 

       1. Island - Nejvyšší soud (Haestaréttur Íslands): 
         http://www.haestirettur.is
       2. Lichtenštejnsko - Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof): 
         http://www.gerichte.li
       3. Norsko - Nejvyšší soud (Norges Hoyesterett): 
         http://www.hoyesterett.no
       4. Rusko - Nejvyšší rozhodčí soud (Vysšij arbitražnij sud):
         http://www.arbitr.ru
       5. Švýcarsko - Spolkový správní soud
         (Bundesverwaltungsgericht | Tribunal administratif fédéral | Tribunale
         administrativo federale | Tribunal administrativ federal): 
         http://www.bj.admin.ch
       6. Turecko - Státní rada (T. C. Daniştay Başkanligi):
         http://www.danistay.gov.tr
   
 

D) Soudy s pravomocemi ve správním soudnictví v některých dalších státech světa 

       1. Austrálie - Vrchní soud Austrálie (High Court of Australia): 
         http://www.hcourt.gov.au
       2. Kanada - Nejvyšší soud Kanady (Supreme Court of Canada | Cour
         supreme du Canada):  http://www.scc-csc.ca/
       3. Nový Zéland - Nejvyšší soud (Supreme Court):  
         http://www.courtsofnz.govt.nz/
       4. USA - Nejvyšší soud Spojených států amerických (The Supreme 
         Court of the United States):  http://www.supremecourtus.gov
   
 

E) Evropské soudy 

       1. Evropský soud pro lidská práva:  http://www.echr.coe.int
       2. Soudní dvůr Evropské unie:  http://curia.europa.eu
       3. Soud Evropského sdružení volného obchodu:  http://www.eftacourt.int
   
 

F) Mezinárodní soudy 

       1. Mezinárodní soudní dvůr:  http://www.icj-cij.org
       2. Správní soud Mezinárodní organizace práce:  http://www.ilo.org
       3. Stálý rozhodčí soud:  http://www.pca-cpa.org
       4. Světová obchodní organizace - Orgán pro řešení sporů: 
         http://www.wto.org
       5. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic:  
         http://icsid.worldbank.org
       6. Mezinárodní trestní tribunál:  http://www.icc-cpi.int
   
 

G) Přehledy vnitrostátních soudů 

       1. Přehled německých soudů:  
         http://www.jura.uni-saarland.de/
       2. Přehled soudů Francie:  http://www.justice.gouv.fr
       3. Přehled irských soudů:  
         http://www.courts.ie/Home.nsf/Content/Courts+Opening
       4. Přehled soudů švýcarských - členěno regionálně:
         http://www.supreme-court.ch
       5. Přehled soudů USA:  http://www.uscourts.gov
       6. Server soudnictví Velké Británie:  https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service
       7. Informační server portugalské justice:  http://www.dgsi.pt
   
 

H) Různé 

       1. Konference Evropských ústavních soudů: 
         http://www.confeuconstco.org
       2. Ústavní Rada Francie:  http://www.conseil-constitutionnel.fr
       3. On-line alternativní řešení sporů:
         http://www.adr.org/
       4. Národní rozhodčí fórum:  http://www.arb-forum.com
   

 

Poslední aktualizace: 28.8.2019

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 1. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  02.07.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS