Nejvyšší správní soud
    
 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje před NSS obstály

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost podanou řadou obcí a občanů proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2017, č. j. 65 A 3/2017 - 931, jímž byl zamítnut jejich návrh na zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly přijaty usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 15. 10. 2016. Nejvyšší správní soud akceptoval posouzení krajského soudu, který označil podklady zásad za dostačující a samotné zásady za zákonné. Za kritickou námitku kasační soud považoval rozsah územních rezerv, nicméně dospěl k závěru, že nevylučují účinnost zásad jako celku a umožňují doplnění podkladů pro vytyčení některých částí dopravních koridorů v nejzatíženějších územích včetně posouzení nezbytných kompenzačních opatření v rámci aktualizace zásad.

Informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019 ve věci sp. zn. 2 As 122/2018.

Poslední aktualizace: 31.5.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud již rozhodl všechny návrhy, které obdržel v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

Na svém dnešním jednání projednal volební senát poslední tři stížnosti. Věc pod sp.zn. Vol 4/2019 odmítl a věc pod sp.zn. Vol 16/2019 zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  26.06.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2019
Datum jednání:  16.07.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  23.07.2019


Sbírka rozhodnutí NSS