Nejvyšší správní soud
    
 

Tiskové zprávy

Archiv za rok

Hledání v textu

Vše 2017 2016 2015

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ministerstva životního prostředí ve věci rozšíření letiště Vodochody

9.3.2017
autor článku: Bc. Sylva Dostálová

Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 29. 10. 2013 souhlasné stanovisko (dále také „stanovisko EIA“) ve věci záměru „Letiště Vodochody“ k posouzení vlivů záměru na životní prostředí, vydané podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Stanovisko EIA bylo vydáno k záměru rozšířit infrastrukturu stávajícího letiště Vodochody tak, aby odpovídala požadavkům pro civilní leteckou dopravu a aby bylo možné letiště i nadále využívat jako letiště s mezinárodním provozem.

Prezident republiky nebyl ve věci nejmenování doc. Ivana Ošťádala nečinný

2.3.2017
autor článku: Bc. Sylva Dostálová

Rektor Univerzity Karlovy předložil ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy návrh na jmenování doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc., profesorem pro obor fyzika – fyzika povrchů a rozhraní. Vláda usnesením ze dne 8. 4. 2015 doporučila předsedovi vlády, aby spolupodepsal rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování celkem 45 profesorů, ovšem prezident republiky se rozhodl jmenovat pouze 42 z nich.Zobrazeno 1-10 z 530Aktuality

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2017
Datum jednání:  29.03.2017
Energetika
Sp. zn.:  2 As 313/2015
Datum jednání:  30.03.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 1/2017
Datum jednání:  05.04.2017


Sbírka rozhodnutí NSS