Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „zákon“) zveřejňuje tuto výroční zprávu:

Nejvyšší správní soud během kalendářního roku 2016 umožňoval v intencích zákona přístup k informacím široké veřejnosti, a to zejména prostřednictvím vlastních webových stránek www.nssoud.cz, dále elektronicky (mailem i prostřednictvím datových schránek), písemně dopisem, telefonicky i osobně. Vycházel přitom z ústavního práva na informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod, jemuž odpovídá působení soudu jako otevřené instituce.

Podle § 18 odst. 1 zákona předkládáme souhrnné údaje o žádostech:

Ve sledovaném období bylo podáno celkem 87 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vydáno bylo 14 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo částečném odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 zákona. Soud obdržel 3 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí nebo částečnému odmítnutí.
 
67 žádostem soud vyhověl a 6 žádostí bylo ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona odloženo.

Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona byly podány tři.  Předseda Nejvyššího správního soudu postup povinného subjektu v jednom případě potvrdil. Zbývající dvě stížnosti byly vyřízeny autoremedurou. 

Žadatelé nejčastěji požadovali informace k jednotlivým rozsudkům Nejvyššího správního soudu. Dále se zajímali o podrobnosti k rozvrhu práce soudu a přidělování věcí soudcům, žádali poskytnutí Sbírek NSS, soud poskytoval statistické údaje týkající se jednotlivých rejstříků či statistiky k advokátům zastupujícím účastníky v řízeních u Nejvyššího správního soudu.

Standardní agendou korespondence vyřídil tiskový mluvčí dalších 73 písemných dotazů ze strany veřejnosti, které nebyly podány v režimu zákona. Dotazy novinářů byly vyřizovány standardní agendou komunikace s novináři.

 


 
Brno 1. února 2017  
          

JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 6.2.2017

Aktuality

NOVÁ KANDIDÁTKA NA SOUDKYNI NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU SE PŘEDSTAVÍ PLÉNU

Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec v návaznosti na zveřejněné Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud (Memorandum I) a Memorandum o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu (Memorandum II) si dovoluje seznámit veřejnost s kandidátkou, kterou předběžně vybral na funkci soudkyně Nejvyššího správního soudu.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2019
Datum jednání:  11.03.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2020
Datum jednání:  11.03.2020
Zemědělství, myslivost a rybářství
Sp. zn.:  2 As 195/2019
Datum jednání:  18.03.2020


Sbírka rozhodnutí NSS