Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

 

Výroční zpráva

Nejvyššího správního soudu

 podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2018

 

Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „zákon“) zveřejňuje tuto výroční zprávu:

Nejvyšší správní soud jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „zákon“) zveřejňuje tuto výroční zprávu:

 Nejvyšší správní soud během kalendářního roku 2018 umožňoval v intencích zákona přístup k informacím široké veřejnosti, a to zejména prostřednictvím vlastních webových stránek www.nssoud.cz, twitterového účtu @nssoudcz, elektronicky (e-maily i prostřednictvím datových schránek), písemně dopisy, telefonicky i osobně. Vycházel přitom z ústavního práva na informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod, kterému odpovídá působení soudu jako otevřené instituce.

 Podle § 18 odst. 1 zákona předkládáme souhrnné údaje o žádostech:

 Ve sledovaném období bylo podáno celkem 86 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 Vydáno bylo 11 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo částečném odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 zákona.

 Soud obdržel 4 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 71 žádostem soud vyhověl a 4 žádosti byly ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona odloženy.

 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona byla podána jedna. 

 Žadatelé nejčastěji požadovali vyhledání a zaslání konkrétních rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Dále se zajímali o statistické údaje týkající se nápadu kasačních stížností obecně, statistiky kárných řízení, statistiky řízení ve věci zajišťovacích příkazů a statistiky k azylovým a pobytovým věcem. Dotazy směřovaly také na způsob výběru advokátů, které Nejvyšší správní soud ustanovuje.

Dalších 145 písemných dotazů veřejnosti a novinářů, které nebyly podány v režimu zákona, vyřídila tisková mluvčí standardní agendou korespondence.

 

Brno 25. února 2019

 

JUDr. Michal Mazanec  

předseda Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 5.2.2020

Aktuality

NOVÁ KANDIDÁTKA NA SOUDKYNI NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU SE PŘEDSTAVÍ PLÉNU

Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec v návaznosti na zveřejněné Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud (Memorandum I) a Memorandum o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu (Memorandum II) si dovoluje seznámit veřejnost s kandidátkou, kterou předběžně vybral na funkci soudkyně Nejvyššího správního soudu.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2019
Datum jednání:  11.03.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2020
Datum jednání:  11.03.2020
Zemědělství, myslivost a rybářství
Sp. zn.:  2 As 195/2019
Datum jednání:  18.03.2020


Sbírka rozhodnutí NSS