Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Sedmičlenný senát ve věcech kompetenčních žalob

Sedmičlenný senát ve věcech kompetenčních žalob podle § 16 odst. 2 písm. a) s. ř. s.

   

Předseda senátu                   

JUDr. Michal Mazanec

Členové senátu 

Mgr. David Hipšr 

 

JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.

 

JUDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. 

 

JUDr. Filip Dienstbier, Ph.D.

 

prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

 

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M. 

Působnost

  • rozhoduje v řízení o kompetenčních žalobách podle § 97 a násl. s. ř. s.
 

Asistenti

  • asistenti u jednotlivých soudců jsou uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10
 

Soudní kancelář

  • kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář 8. senátu

 
 
 
 

 

 

Poslední aktualizace: 4.9.2019

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 1. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  02.07.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS