Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Sedmičlenný senát ve věcech kompetenčních žalob

Sedmičlenný senát ve věcech kompetenčních žalob podle § 16 odst. 2 písm. a) s. ř. s.

   

Předseda senátu                   

JUDr. Michal Mazanec

Členové senátu 

Mgr. David Hipšr 

 

JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.

 

JUDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. 

 

JUDr. Filip Dienstbier, Ph.D.

 

prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

 

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M. 

Působnost

  • rozhoduje v řízení o kompetenčních žalobách podle § 97 a násl. s. ř. s.
 

Asistenti

  • asistenti u jednotlivých soudců jsou uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10
 

Soudní kancelář

  • kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář 8. senátu

 
 
 
 

 

 

Poslední aktualizace: 4.9.2019

Aktuality

NSS rozhodl, že systemizace státních zaměstnanců je přezkoumatelná jako podkladový akt rozhodnutí ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců

Nejvyšší správní soud se na základě kasační stížnosti bývalého prvního náměstka ministra zemědělství zabýval tím, zda může být soudy ve správním soudnictví přezkoumána systemizace státních zaměstnanců schvalovaná vládou.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  21.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 2/2019
Datum jednání:  22.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2019
Datum jednání:  22.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS