Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Zvláštní senát ve věcech kompetenčních sporů zřízený podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb.

Zvláštní senát ve věcech kompetenčních sporů zřízený podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb.  

   

Předseda senátu 

JUDr. Pavel Simon

 

 

Člen senátu za Nejvyšší soud

Mgr. Vít Bičák

Člen senátu za Nejvyšší soud

JUDr. Roman Fiala

Člen senátu za Nejvyšší správní soud

JUDr. Michal Mazanec

Člen senátu za Nejvyšší správní soud

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec

Člen senátu za Nejvyšší správní soud 

JUDr. Tomáš Rychlý

 

 

Náhradník JUDr. Pavla Simona

Mgr. David Havlík

Náhradník Mgr. Víta Bičáka

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

Náhradník JUDr. Romana Fialy 

JUDr. Antonín Draštík 

Náhradník JUDr. Michala Mazance

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

Náhradník Mgr. Ing. Bc. Radovana Havelce

Mgr. Ondřej Mrákota

Náhradník JUDr. Tomáše Rychlého 

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. 

 

 

 

 

Působnost

  • rozhoduje kompetenční spory podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
 

Asistenti

  • asistenti soudců Nejvyššího správního soudu jsou uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10
 

Soudní kancelář

  • kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář 8. senátu
 

 
 
 

 

 

Poslední aktualizace: 1.7.2019

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 1. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS