Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Senát č. 14 - Kárný senát ve věcech soudních exekutorů

 

Předseda senátu

doc. JUDr. Zdeněk Kühn

Zástupkyně předsedy senátu

JUDr. Miroslava Jirmanová 

 

 

Náhradnice předsedkyně senátu

Mgr. Jana Brothánková 

Náhradník zástupkyně předsedy senátu                      

Mgr. Petr Šuk

 

Působnost

  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů v řízeních zahájených po 1.11.2009
 

Přísedící

 

Přísedící z řad soudních exekutorů

JUDr. Hana Šajnerová

1. náhradník

Mgr. Tomáš Pospíchal

2. náhradník

JUDr. Vendula Flajšhansová 

 

 

Přísedící z řad soudních exekutorů

Mgr. Vojtěch Jaroš

1. náhradník

Mgr. Stanislav Molák

2. náhradnice

Mgr. Zuzana Komínková

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Irena Schejbalová

1. náhradnice

JUDr. Jana Nowaková Těmínová

2. náhradník

JUDr. Ladislav Krym

 

 

Přísedící z řad osob navržených veřejným ochráncem práv                                               

JUDr. Petra Janoušková

1. náhradnice

JUDr. Tereza Němcová Čáslavská

2. náhradník

JUDr. Jindřich Psutka 

   

Asistenti

  • asistenti předsedy soudu
   

Soudní kancelář

 

Vedoucí kanceláře

Bc. Anela Omerović, DiS.

Protokolující úředníci:

 

1. zástupce vedoucí kanceláře

Jakub Otevřel, DiS.

2. zástupce vedoucí kanceláře

Pavlína Jánová

3. zástupce vedoucí kanceláře

Kristýna Klimešová, DiS.

   
   

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 31.7.2017
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 7/2018
Datum jednání:  21.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 8/2018
Datum jednání:  23.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2018
Datum jednání:  24.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS