Nejvyšší správní soud
    
 

Stanoviska Nejvyššího správního soudu

Stanovisko pléna Nejvyššího správního soudu k výkladu vztahu § 64 zákona o správě daní a poplatků a § 14 odst. 1 písm. i) zákona o konkursu a vyrovnání

text stanoviska

 

Stanovisko sociálně-správního kolegia Nejvyššího správního soudu k výkladu pojmu „odvlečení“ podle zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech

text stanoviska

Poslední aktualizace: 30.1.2013

Aktuality

Nejvyšší správní soud zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření o testování ve školách

Nejvyšší správní soud včera rozsudkem ve věci sp. zn. 5 Ao 1/2021 zamítl první návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.  MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 8/2020
Datum jednání:  10.05.2021
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  6 Ao 7/2021
Datum jednání:  11.05.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  18.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS