Nejvyšší správní soud
    
 

Právě vyhledáváte: Rozhodovací činnost / Rozhodnutí správních soudů

Soud:
Spisová značka: /
Spisová značka (vcelku):


VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ

Spisová značka / Číslo jednacíForma/Způsob rozhodnutíSoudDatum napadení / rozhodnutíÚčastníci řízeníOpravný prostředek / ústavní stížnostPrejudikatura
7 Afs 241/2019 - 52
odkaz na úřední desku – vyhlášené rozhodnutí anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Informace o řízení Sbírka NSS Anotace Citace
Rozsudek
zrušeno a vráceno
Nejvyšší správní soud 28.06.2019 / 17.06.2021 ALOKO s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství

Informace o řízení odkaz na úřední desku – vyhlášené rozhodnutí anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Sbírka NSS
1 Azs 34/2004 1 Azs 34/2004
8 Afs 48/2006 - 155 8 Afs 48/2006 - 155
4 Azs 1/2011 - 89 4 Azs 1/2011 - 89
1 Afs 25/2004 1 Afs 25/2004
7 Azs 329/2004 7 Azs 329/2004
2 Afs 154/2005 2 Afs 154/2005
1 Afs 102/2008 - 39 1 Afs 102/2008 - 39
2 Afs 17/2016 - 36 2 Afs 17/2016 - 36
8 Afs 7/2005 8 Afs 7/2005
7 Afs 22/2003 7 Afs 22/2003
8 Aps 2/2010 - 101 8 Aps 2/2010 - 101
10 Afs 268/2019 - 53 10 Afs 268/2019 - 53
4 As 3/2008 - 78 4 As 3/2008 - 78
8 Afs 25/2012 - 351 8 Afs 25/2012 - 351
8 Afs 34/2012 - 64 8 Afs 34/2012 - 64
1 Azs 249/2016 - 38 1 Azs 249/2016 - 38
1 Afs 362/2016 - 36 1 Afs 362/2016 - 36
1 Afs 21/2013 - 66 1 Afs 21/2013 - 66
2 Afs 193/2015 - 70 2 Afs 193/2015 - 70
9 Afs 152/2013 - 49 9 Afs 152/2013 - 49
4 Afs 179/2016 - 60 4 Afs 179/2016 - 60
1 Afs 75/2011 - 62 1 Afs 75/2011 - 62
1 Afs 296/2019 - 68 1 Afs 296/2019 - 68
5 Afs 15/2010 - 71 5 Afs 15/2010 - 71
9 Afs 98/2014 - 32 9 Afs 98/2014 - 32
8 Afs 27/2006 8 Afs 27/2006
2 Afs 15/2011 - 80 2 Afs 15/2011 - 80
5 Afs 79/2010 - 98 5 Afs 79/2010 - 98
8 Afs 39/2011 - 109 8 Afs 39/2011 - 109
1 Afs 78/2013 - 38 1 Afs 78/2013 - 38
6 Afs 34/2017 - 71 6 Afs 34/2017 - 71
1 Afs 170/2017 - 31 1 Afs 170/2017 - 31
8 Afs 107/2017 - 64 8 Afs 107/2017 - 64
10 Afs 255/2018 - 39 10 Afs 255/2018 - 39
7 Afs 241/2019 - 32
odkaz na úřední desku – vyhlášené rozhodnutí anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Informace o řízení Sbírka NSS Anotace Citace
Usnesení
výzva k zaplacení SOP
Nejvyšší správní soud 28.06.2019 / 24.07.2019 ALOKO s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství

Informace o řízení odkaz na úřední desku – vyhlášené rozhodnutí anonymizovaná verze rozhodnutí Právní věty Sbírka NSS

Zobrazeno 1-2 z 2
Počet řádků:
nahoru
anonymizovaná, nebo vyhlášená úplná či zkrácená verze rozhodnutí s nosnými důvody na úřední desce anonymizovaná, nebo vyhlášená úplná či zkrácená verze rozhodnutí s nosnými důvody na úřední desce
právní věty právní věty
informace o řízení (infosoud) informace o řízení (infosoud)
anotace anotace
Sbírka NSS Sbírka NSS
citace citace

Nejvyšší správní soud uveřejňuje v anonymizované podobě veškerá meritorní rozhodnutí. Podle § 54 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, soud vyhotoví rozsudek nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení; teprve následně může být uveřejněn.

Nejvyšší správní soud zveřejňováním rozhodnutí sleduje zlepšení veřejné kontroly výkonu soudnictví. Z rozhodnutí správních senátů krajských soudů jsou dostupná pouze ta, která byla anonymizována (od 1. července 2010) a jsou poskytnuta krajskými soudy. Databáze rozhodnutí je průběžně doplňována a aktualizována, přičemž ze zákona neplyne krajským soudům povinnost svá rozhodnutí zdejšímu soudu poskytovat.

Uveřejnění rozhodnutí v této rubrice nemá žádné procesní účinky. Zejména jím není dotčeno vyvěšování rozhodnutí na úřední desce na internetových stránkách, ani doručování vyvěšením rozhodnutí nebo jiné písemnosti na úřední desce na internetových stránkách. Informace o ústavní stížnosti se publikují až v okamžiku, kdy je ve věci rozhodnuto Ústavním soudem.

Rozhodnutí a stanoviska uveřejněná v databázi Nejvyššího správního soudu lze volně užívat pro nekomerční účely. Pro komerční účely lze databázi užívat pouze běžně a přiměřeně, nikoliv systematicky a opakovaně. Pro opakované a systematické komerční užití databáze nebo její podstatné části je potřeba souhlasu Nejvyššího správního soudu.

Citujete-li uveřejněná rozhodnutí, označte je prosím jejich formou, příslušným soudem, dnem vydání, číslem jednacím, číslem Sbírky NSS a internetovou adresou Nejvyššího správního soudu; např.: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2016, čj. 8 Azs 171/2015-52, č. 3429/2016 Sb. NSS, www.nssoud.cz.