Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

POKLADNA

Pokladna

Tomáš Pohlodek
Tel.: 542 532 400
Fax: 542 532 360
e-mail: pokladna@nssoud.cz
   

Pokladní doba:

 
pondělí - čtvrtek 08:00 - 16:30 hod
pátek 08:00 - 14:30 hod

 

Soudní poplatky:

 Soudní poplatky lze uhradit:

  • kolkovými známkami (dle § 8 odst. zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích lze kolkovými známkami uhradit poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč)
  • v hotovosti na pokladně soudu
  • bezhotovostně - převodem na účet soudu

 Údaje pro bezhotovostní platbu:

 Vlastník účtu: Nejvyšší správní soud, Moravské nám. 6, 657 40 Brno

 Adresa banky:  Česká národní banka, Rooseveltova 18, 602 00 Brno

 Číslo účtu: 3703-46127621/0710

 Variabilní symbol:

V případě kasační stížnosti podané proti rozhodnutí krajského soudu vyplňte do generátoru variabilního symbolu spisovou značku Nejvyššího správního soudu, pod kterou je kasační stížnost vedena; pokud tato spisová značka dosud nebyla zavedena, pak vyplňte spisovou značku krajského soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje kasační stížnost.

V ostatních případech zadejte do generátoru spisovou značku, pod kterou je věc vedena u Nejvyššího správního soudu. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení stěžovatele.

Generátor variabilního symbolu: 

Soud Spisová značka
/
Variabilní symbol

Ve výjimečných případech Vám závazný variabilní symbol pro identifikaci platby sdělí příslušné soudní oddělení, u něhož je daný spis veden.

Vracení soudních poplatků se provádí zpravidla bezhotovostně z výše uvedeného účtu na účet účastníka řízení. Dále lze poplatky vrátit prostřednictvím poštovní poukázky typu B nebo vyplatit v hotovosti na pokladně soudu.