Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: Pst 9/2019 - 35
Datum vyvěšení: 17.07.2019
Adresát: Hnutí LEPŠÍ ŘEPY
Přílohy: Pst 9/2019 - 35
Číslo jednací: Pst 10/2019 - 38
Datum vyvěšení: 11.07.2019
Adresát: Hnutí občanů Prahy
Přílohy: Pst 10/2019 - 38
Číslo jednací: Pst 4/2019 - 43
Datum vyvěšení: 10.07.2019
Adresát: ČESKÁ NEZÁVISLÁ
Přílohy: Pst 4/2019 - 43
Číslo jednací: 4 As 203/2019 - 29, 9
Datum vyvěšení: 09.07.2019
Adresát: Valentýn Plzák
Přílohy: 4 As 203/2019 - 29
4 As 203/2019 - 9
Číslo jednací: Pst 5/2019 - 39
Datum vyvěšení: 08.07.2019
Adresát: OBČANÉ.CZ
Přílohy: Pst 5/2019 - 39
[1] 2 3
Zobrazeno 1-5 z 15