Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ("s. ř. s.")];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 s. ř. s.).“
Číslo jednací: 2 Ads 154/2021 - 21, 14, 15
Datum vyvěšení: 20.07.2021
Adresát: Ema Františka Plzáková
Přílohy: 2 Ads 154/2021 - 21
2 Ads 154/2021 - 14
2 Ads 154/2021 - 15
Číslo jednací: 9 Ao 13/2021 - 14, 1
Datum vyvěšení: 20.07.2021
Adresát: dotčené osoby
Přílohy: 9 Ao 13/2021 - 14
9 Ao 13/2021 - 1
Číslo jednací: 5 As 38/2019 - 24
Datum vyvěšení: 16.07.2021
Adresát: DJs 4 Charity z.s.
Přílohy: 5 As 38/2019 - 24
Číslo jednací: 8 Ao 21/2021 - 18
Datum vyvěšení: 13.07.2021
Adresát: dotčené osoby
Přílohy: 8 Ao 21/2021 - 18
Číslo jednací: 8 Ao 20/2021 - 27
Datum vyvěšení: 13.07.2021
Adresát: dotčené osoby
Přílohy: 8 Ao 20/2021 - 27
[1] 2 3
Zobrazeno 1-5 z 11