Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: 9 Ads 206/2017 - 24, 21
Datum vyvěšení: 11.08.2017
Adresát: Pavel Pojdl
Přílohy: 9 Ads 206/2017 - 24
9 Ads 206/2017 - 21
Číslo jednací: 3 As 129/2017 - 32, 28
Datum vyvěšení: 04.08.2017
Adresát: Pavel Pojdl
Přílohy: 3 As 129/2017 - 32
3 As 129/2017 - 28
Číslo jednací: 1 As 211/2017 - 135, 108, 98, 44, 23, 17, 20, 1
Datum vyvěšení: 24.07.2017
Adresát: Lukáš Jalovecký
Přílohy: 1 As 211/2017 - 135
1 As 211/2017 - 108
1 As 211/2017 - 98
1 As 211/2017 - 44
1 As 211/2017 - 23
1 As 211/2017 - 17
1 As 211/2017 - 20
1 As 211/2017 - 1
Číslo jednací: Konf 21/2016 - 32, 23
Datum vyvěšení: 20.07.2017
Adresát: Milan Horváth
Přílohy: Konf 21/2016 - 32
Konf 21/2016 - 23
Číslo jednací: 5 Ads 154/2017 - 9
Datum vyvěšení: 20.07.2017
Adresát: Michaela Pěčková
Přílohy: 5 Ads 154/2017 - 9
[1]
Zobrazeno 1-5 z 5