Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ("s. ř. s.")];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 s. ř. s.).“
Číslo jednací: 6 Ads 298/2020 - 11, 8
Datum vyvěšení: 09.11.2020
Adresát: Ema Františka Plzáková
Přílohy: 6 Ads 298/2020 - 11
6 Ads 298/2020 - 8
Číslo jednací: 6 Ads 293/2020 - 12, 5
Datum vyvěšení: 09.11.2020
Adresát: Ema Františka Plzáková
Přílohy: 6 Ads 293/2020 - 12
6 Ads 293/2020 - 5
Číslo jednací: 1 As 242/2020 - 63
Datum vyvěšení: 06.11.2020
Adresát: Tomáš Rychtecký
Přílohy: 1 As 242/2020 - 63
Číslo jednací: 2 As 336/2020 - 14, 10
Datum vyvěšení: 30.10.2020
Adresát: Valentýn Plzák
Přílohy: 2 As 336/2020 - 14
2 As 336/2020 - 10
[1]
Zobrazeno 1-4 z 4