Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: Vol 1/2019 - 37, 28
Datum vyvěšení: 02.05.2019
Adresát: Moravská a Slezská pirátská strana
Přílohy: Vol 1/2019 - 37
Vol 1/2019 - 28
Číslo jednací: 3 Azs 11/2019 - 44, 29
Datum vyvěšení: 29.04.2019
Adresát: Oleh Sankov
Přílohy: 3 Azs 11/2019 - 44
3 Azs 11/2019 - 29
Číslo jednací: 3 Azs 112/2019 - 14, 6
Datum vyvěšení: 29.04.2019
Adresát: Thuan Phu Le
Přílohy: 3 Azs 112/2019 - 14
3 Azs 112/2019 - 6
Číslo jednací: 1 Afs 369/2018 - 31
Datum vyvěšení: 25.04.2019
Adresát: "Galská růže"
Přílohy: 1 Afs 369/2018 - 31
[1]
Zobrazeno 1-4 z 4