Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ("s. ř. s.")];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 s. ř. s.).“
Číslo jednací: Vol 178/2021 - 9
Datum vyvěšení: 25.10.2021
Adresát: Petr Brož
Přílohy: Vol 178/2021 - 9
Číslo jednací: Vol 192/2021 - 6
Datum vyvěšení: 25.10.2021
Adresát: JUDr. Oldřich Svoboda
Přílohy: Vol 192/2021 - 6
Číslo jednací: Vol 175/2021 - 5
Datum vyvěšení: 25.10.2021
Adresát: Karel Chlup
Přílohy: Vol 175/2021 - 5
Číslo jednací: Vol 209/2021 - 4
Datum vyvěšení: 25.10.2021
Adresát: Pavla Vávrová
Přílohy: Vol 209/2021 - 4
Číslo jednací: Vol 168/2021 - 5
Datum vyvěšení: 25.10.2021
Adresát: Radomíra Binarová
Přílohy: Vol 168/2021 - 5
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zobrazeno 1-5 z 91