Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ("s. ř. s.")];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 s. ř. s.).“
Číslo jednací: S 127/2020 - 24
Datum vyvěšení: 18.09.2020
Adresát: Dana Vojtek
Přílohy: S 127/2020 - 24
Číslo jednací: 8 As 72/2020 - 62, 50
Datum vyvěšení: 11.09.2020
Adresát: Radek Čada
Přílohy: 8 As 72/2020 - 62
8 As 72/2020 - 50
Číslo jednací: 10 Ads 210/2019 - 34, 30
Datum vyvěšení: 11.09.2020
Adresát: Mgr. Stanislava Frimlová
Přílohy: 10 Ads 210/2019 - 34
10 Ads 210/2019 - 30
Číslo jednací: Na 92/2020 - 60, 57
Datum vyvěšení: 10.09.2020
Adresát: Ing. arch. Josef David Bujárek
Přílohy: Na 92/2020 - 60
Na 92/2020 - 57
Číslo jednací: 10 As 142/2020 - 36
Datum vyvěšení: 02.09.2020
Adresát: Mgr. Iveta Farkačová
Přílohy: 10 As 142/2020 - 36
[1] 2
Zobrazeno 1-5 z 6