Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ("s. ř. s.")];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 s. ř. s.).“
Číslo jednací: Konf 11/2019 - 20, 13
Datum vyvěšení: 07.11.2019
Adresát: Vojtěch Musil
Přílohy: Konf 11/2019 - 20
Konf 11/2019 - 13
Číslo jednací: 4 As 207/2019 - 54
Datum vyvěšení: 24.10.2019
Adresát: Doc. Ing. Lenka Švecová,Ph.D.
Přílohy: 4 As 207/2019 - 54
Číslo jednací: 4 As 207/2019 - 53
Datum vyvěšení: 24.10.2019
Adresát: Mgr. Michal Švec
Přílohy: 4 As 207/2019 - 53
Číslo jednací: 4 As 290/2019 - 21
Datum vyvěšení: 24.10.2019
Adresát: Pavel Pojdl
Přílohy: 4 As 290/2019 - 21
[1]
Zobrazeno 1-4 z 4