Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: 3 As 137/2016 - 38, 35
Datum vyvěšení: 10.03.2017
Adresát: Ludmila Stanislava Staňková
Přílohy: 3 As 137/2016 - 38
3 As 137/2016 - 35
Číslo jednací: Nao 74/2017 - 176, 159
Datum vyvěšení: 08.03.2017
Adresát: Lukáš Jalovecký
Přílohy: Nao 74/2017 - 176
Nao 74/2017 - 159
Číslo jednací: Pst 32/2017 - 15, 12, 7, 1
Datum vyvěšení: 02.03.2017
Adresát: Jan Kukačka
Přílohy: Pst 32/2017 - 15
Pst 32/2017 - 12
Pst 32/2017 - 7
Pst 32/2017 - 1
Číslo jednací: Pst 27/2017 - 10, 6, 1
Datum vyvěšení: 28.02.2017
Adresát: TŘINÁCTKA
Přílohy: Pst 27/2017 - 10
Pst 27/2017 - 6
Pst 27/2017 - 1
Číslo jednací: Pst 34/2017 - 10, 6, 1
Datum vyvěšení: 28.02.2017
Adresát: Strana demokratické obnovy
Přílohy: Pst 34/2017 - 10
Pst 34/2017 - 6
Pst 34/2017 - 1
[1] 2
Zobrazeno 1-5 z 9