Nejvyšší správní soud
    
 

Výzvy a sdělení

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního];
  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);
  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;
  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).“
Číslo jednací: Konf 7/2018 - 18, 11
Datum vyvěšení: 26.04.2018
Adresát: Nikola Křiklavová
Přílohy: Konf 7/2018 - 18
Konf 7/2018 - 11
Číslo jednací: Konf 55/2017 - 22, 14
Datum vyvěšení: 25.04.2018
Adresát: Roman Záveský
Přílohy: Konf 55/2017 - 22
Konf 55/2017 - 14
Číslo jednací: Konf 34/2017 - 27, 16
Datum vyvěšení: 20.04.2018
Adresát: Veronika Kůsová
Přílohy: Konf 34/2017 - 27
Konf 34/2017 - 16
Číslo jednací: Konf 34/2017 - 26, 16
Datum vyvěšení: 20.04.2018
Adresát: Bohumil Loukota
Přílohy: Konf 34/2017 - 26
Konf 34/2017 - 16
Číslo jednací: Konf 25/2017 - 28, 13
Datum vyvěšení: 20.04.2018
Adresát: Mgr. Jiří Lopata
Přílohy: Konf 25/2017 - 28
Konf 25/2017 - 13
[1] 2
Zobrazeno 1-5 z 10