Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Veřejná jednání

Věc:
Spisová značka: /
Spisová značka(vcelku):
Datum od: Datum do:

Spisová značka: Vol 58/2017
Účastníci řízení: Tomáš Novák
Ministerstvo vnitra, Státní volební komise
Věc: Volby - neplatnost voleb a hlasování
Senát:
Předseda senátu: JUDr. Tomáš LANGÁŠEK,LL.M.
Soudce: JUDr. Miloslav VÝBORNÝ
Soudce: Mgr. Michaela BEJČKOVÁ
Soudce: JUDr. Josef BAXA
Soudce: JUDr. Radan MALÍK
Soudce: doc. JUDr. Pavel MOLEK,Ph.D., LL.M.
Soudce: JUDr. Petr MIKEŠ,Ph.D.
Datum jednání: 19.11.2017 v 13:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
[1]
Zobrazeno 1-1 z 1
Počet řádků:

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.