Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Veřejná jednání

Věc:
Spisová značka: /
Spisová značka(vcelku):
Datum od: Datum do:

Spisová značka: 14 Kse 4/2020
Účastníci řízení: předseda kontrolní komise Exekutorské komory ČR
JUDr. Ing. Petr Kučera
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Senát: 14
Předseda senátu: JUDr. Tomáš FOLTAS,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Jitka Dýšková
Přísedící: Mgr. Stanislav Molák
Přísedící: Mgr. Štěpán Holub
Přísedící: JUDr. Petra Janoušková
Přísedící: Mgr. Jan Valenta
Datum jednání: 10.03.2021 v 13:30 - 16:30 hod.
Stav jednání:
[1]
Zobrazeno 1-1 z 1
Počet řádků:

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.