Nejvyšší správní soud
    
 

Veřejná jednání

Věc:
Spisová značka: /
Spisová značka(vcelku):
Datum od: Datum do:

Spisová značka: 11 Kss 4/2020
Účastníci řízení: předseda Obvodního soudu pro Prahu 8
Mgr. Pavel Jaroš
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 11
Předseda senátu: JUDr. Tomáš LANGÁŠEK,LL.M.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Jiří Zavázal
Člen senátu: Mgr. Simona Řežuchová
Přísedící: Mgr. Lukáš Trojan
Přísedící: JUDr. Jan Jakovec
Přísedící: Mgr. Olga Rosenkranzová,Ph.D.
Datum jednání: 30.11.2020 v 10:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 16 Kss 1/2020
Účastníci řízení: předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem
JUDr. Ivana Šoljaková
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 16
Předseda senátu: JUDr.et PhDr. Karel ŠIMKA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Pavel Příhoda
Člen senátu: Mgr. Martin Šalamoun
Přísedící: prof. JUDr. Marie Karfíková,CSc.
Přísedící: JUDr. Petr Vlach
Přísedící: JUDr. Michal Žižlavský
Datum jednání: 02.12.2020 v 12:00 - 14:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 16 Kss 5/2020
Účastníci řízení: předseda Krajského soudu v Plzni
JUDr. Drahomíra Regnerová
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 16
Předseda senátu: JUDr.et PhDr. Karel ŠIMKA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Pavel Příhoda
Člen senátu: Mgr. Martin Šalamoun
Přísedící: prof. JUDr. Marie Karfíková,CSc.
Přísedící: JUDr. Petr Vlach
Přísedící: JUDr. Michal Žižlavský
Datum jednání: 02.12.2020 v 14:30 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 16 Kss 3/2020
Účastníci řízení: předseda Městského soudu v Praze
JUDr. Naděžda Miková
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 16
Předseda senátu: JUDr.et PhDr. Karel ŠIMKA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Pavel Příhoda
Člen senátu: Mgr. Martin Šalamoun
Přísedící: prof. JUDr. Marie Karfíková,CSc.
Přísedící: JUDr. Petr Vlach
Přísedící: JUDr. Michal Žižlavský
Datum jednání: 02.12.2020 v 11:30 - 12:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 16 Kss 4/2020
Účastníci řízení: předseda Městského soudu v Praze
JUDr. Petr Kacafírek
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 16
Předseda senátu: JUDr.et PhDr. Karel ŠIMKA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Pavel Příhoda
Člen senátu: Mgr. Martin Šalamoun
Přísedící: prof. JUDr. Marie Karfíková,CSc.
Přísedící: JUDr. Petr Vlach
Přísedící: JUDr. Michal Žižlavský
Datum jednání: 02.12.2020 v 10:30 - 11:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 16 Kss 2/2020
Účastníci řízení: předseda Okresního soudu v Prostějově
Mgr. Pavla Doupovcová
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 16
Předseda senátu: JUDr.et PhDr. Karel ŠIMKA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Pavel Příhoda
Člen senátu: Mgr. Martin Šalamoun
Přísedící: prof. JUDr. Marie Karfíková,CSc.
Přísedící: JUDr. Petr Vlach
Přísedící: JUDr. Michal Žižlavský
Datum jednání: 02.12.2020 v 11:00 - 11:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 11 Kss 4/2020
Účastníci řízení: předseda Obvodního soudu pro Prahu 8
Mgr. Pavel Jaroš
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 11
Předseda senátu: JUDr. Tomáš LANGÁŠEK,LL.M.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Jiří Zavázal
Člen senátu: Mgr. Simona Řežuchová
Přísedící: Mgr. Lukáš Trojan
Přísedící: JUDr. Jan Jakovec
Přísedící: Mgr. Olga Rosenkranzová,Ph.D.
Datum jednání: 07.12.2020 v 10:00 - 12:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 11 Kss 3/2020
Účastníci řízení: předseda okresního soudu v Chrudimi
JUDr. Mgr. Ing. Hynek Baňouch
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 11
Předseda senátu: JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Jiří Zavázal
Člen senátu: Mgr. Simona Řežuchová
Přísedící: JUDr. Jan Jakovec
Přísedící: Mgr. Lukáš Trojan
Přísedící: prof. JUDr. PhDr. Přemysl Raban,Csc.
Datum jednání: 07.12.2020 v 12:30 - 17:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 12 Ksz 4/2020
Účastníci řízení: Okresní státní zástupce v Kladně
JUDr. Martina Elfmarková
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Senát: 12
Předseda senátu: JUDr. Petr MIKEŠ,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Lubomír Ptáček
Přísedící: JUDr. Marek Bodlák
Přísedící: JUDr. Michal Basík
Přísedící: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa
Přísedící: JUDr. Jiří Machourek
Datum jednání: 16.12.2020 v 10:00 - 13:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 12 Ksz 5/2020
Účastníci řízení: krajský státní zástupce v Ostravě
JUDr. Petra Tittková
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Senát: 12
Předseda senátu: JUDr. Petr MIKEŠ,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Lubomír Ptáček
Přísedící: JUDr. Marek Bodlák
Přísedící: JUDr. Michal Basík
Přísedící: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa
Přísedící: JUDr. Jiří Machourek
Datum jednání: 16.12.2020 v 13:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
[1]
Zobrazeno 1-10 z 10
Počet řádků:

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.