Nejvyšší správní soud
    
 

Veřejná jednání

Věc:
Spisová značka: /
Spisová značka(vcelku):
Datum od: Datum do:

Spisová značka: 16 Kss 3/2021
Účastníci řízení: předseda Městského soudu v Praze
JUDr. Adriana Pilařová
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 16
Předseda senátu: JUDr.et PhDr. Karel ŠIMKA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Pavel Příhoda
Člen senátu: Mgr. Martin Šalamoun
Přísedící: prof. JUDr. Marie Karfíková,CSc.
Přísedící: JUDr. Petr Vlach
Přísedící: JUDr. Michal Žižlavský
Datum jednání: 08.11.2021 v 12:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 16 Kss 4/2021
Účastníci řízení: předseda Okresního soudu v Teplicích
JUDr. Miroslav Čapek
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 16
Předseda senátu: JUDr.et PhDr. Karel ŠIMKA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Robert Waltr
Člen senátu: Mgr. Olga Houžvičková
Přísedící: Mgr. Dagmar Jersáková
Přísedící: Doc. JUDr. Jan Svatoň,CSc.
Přísedící: JUDr. Ivo Jahelka
Datum jednání: 11.11.2021 v 12:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 13 Kss 4/2021
Účastníci řízení: předseda Městského soudu v Praze
Mgr. Darina Michorová
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 13
Předseda senátu: JUDr. Václav Duda
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Miluše DOŠKOVÁ
Člen senátu: JUDr. Petr Kulawiak
Přísedící: JUDr. Petr Čáp
Přísedící: doc.JUDr. Jan Kocina,Ph.D.
Přísedící: Mgr. Ing. Michal Hanych
Datum jednání: 23.11.2021 v 11:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 12 Ksz 4/2021
Účastníci řízení: ministryně spravedlnosti
JUDr. Pavel Zeman
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Senát: 12
Předseda senátu: JUDr. Petr MIKEŠ,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Lubomír Ptáček
Přísedící: JUDr. Marek Bodlák
Přísedící: Mgr. Zdeněk Snášel
Přísedící: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa
Přísedící: JUDr. Jiří Machourek
Datum jednání: 24.11.2021 v 10:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 11 Kss 4/2021
Účastníci řízení: předseda Městského soudu v Praze
Mgr. Ing. Silvie Svobodová
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 11
Předseda senátu: JUDr. Jiří Zavázal
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Tomáš LANGÁŠEK,LL.M.
Člen senátu: Mgr. Michael Květ
Přísedící: JUDr. Jan Jakovec
Přísedící: Mgr. Olga Rosenkranzová,Ph.D.
Přísedící: JUDr. Milan Kyjovský
Datum jednání: 29.11.2021 v 10:00 - 14:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 11 Kss 1/2021
Účastníci řízení: předseda okresního soudu v Třebíči
Mgr. Jaroslav Krátký
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 11
Předseda senátu: JUDr. Tomáš LANGÁŠEK,LL.M.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Jiří Zavázal
Člen senátu: Mgr. Michael Květ
Přísedící: JUDr. Jan Jakovec
Přísedící: Mgr. Olga Rosenkranzová,Ph.D.
Přísedící: JUDr. Milan Kyjovský
Datum jednání: 29.11.2021 v 14:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
[1]
Zobrazeno 1-6 z 6
Počet řádků:

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.