Nejvyšší správní soud
    
 

Veřejná jednání

Věc:
Spisová značka: /
Spisová značka(vcelku):
Datum od: Datum do:

Spisová značka: 8 Ao 1/2021
Účastníci řízení: Nezávislé Odbory Teva Czech Industries
Dagmar Bílá
Ministerstvo zdravotnictví
Věc: Zdravotnictví a hygiena
Senát: 8
Předseda senátu: JUDr. Petr MIKEŠ,Ph.D.
Soudce: Mgr. Jitka ZAVŘELOVÁ
Soudce: JUDr. Milan PODHRÁZKÝ,Ph.D.
Datum jednání: 14.04.2021 v 10:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 12 Ksz 1/2021
Účastníci řízení: Okresní státní zástupce OSZ Plzeň-město
Mgr. Michal Klíma
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Senát: 12
Předseda senátu: JUDr. Petr MIKEŠ,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Jan Engelmann
Přísedící: JUDr. Daniela Kovářová
Přísedící: JUDr. Marek Bodlák
Přísedící: JUDr. Michal Basík
Přísedící: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa
Datum jednání: 21.04.2021 v 10:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 13 Kss 5/2020
Účastníci řízení: ministryně spravedlnosti
JUDr. Bohuslav Petr,Ph.D.
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 13
Předseda senátu: JUDr. Miluše DOŠKOVÁ
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Václav Duda
Člen senátu: JUDr. Petr Kulawiak
Přísedící: JUDr. Petr Čáp
Přísedící: doc. JUDr. Michael Kohajda,Ph.D.
Přísedící: Mgr. Ing. Michal Hanych
Datum jednání: 06.05.2021 v 10:00 - 17:00 hod.
Stav jednání:
[1]
Zobrazeno 1-3 z 3
Počet řádků:

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.