Nejvyšší správní soud
    
 

Veřejná jednání

Věc:
Spisová značka: /
Spisová značka(vcelku):
Datum od: Datum do:

Spisová značka: 10 As 272/2018
Účastníci řízení: PLESOLAR s.r.o.
Státní energetická inspekce
Věc: Ceny
Senát: 10
Předseda senátu: Doc. JUDr. Zdeněk KÜHN,Ph.D., LL.M., S.J.D.
Soudce: Mgr. Ondřej MRÁKOTA
Soudce: Mgr. Michaela BEJČKOVÁ
Datum jednání: 23.09.2020 v 09:00 - 12:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 13 Kss 2/2020
Účastníci řízení: předseda Okresního soudu v Mělníku
JUDr. Ing. Jan Veselý
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 13
Předseda senátu: JUDr. Miluše DOŠKOVÁ
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Václav Duda
Člen senátu: JUDr. Petr Kulawiak
Přísedící: JUDr. Petr Čáp
Přísedící: Prof. JUDr. Markéta Selucká,Ph.D.
Přísedící: Mgr. Ing. Michal Hanych
Datum jednání: 06.10.2020 v 10:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 8 As 72/2020
Účastníci řízení: Vězeňská služba České republiky, Věznice Mírov
Radek Čada
Věc: Ostatní
Senát: 8
Předseda senátu: JUDr. Milan PODHRÁZKÝ,Ph.D.
Člen senátu: JUDr. Petr MIKEŠ,Ph.D.
Člen senátu: Mgr. Jitka ZAVŘELOVÁ
Datum jednání: 08.10.2020 v 10:30 - 16:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 8 As 3/2020
Účastníci řízení: Denis Camfrla
Krajský úřad Olomouckého kraje
Věc: Přestupky
Senát: 8
Předseda senátu: JUDr. Milan PODHRÁZKÝ,Ph.D.
Člen senátu: JUDr. Petr MIKEŠ,Ph.D.
Člen senátu: Mgr. Jitka ZAVŘELOVÁ
Datum jednání: 08.10.2020 v 09:30 - 10:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 11 Kss 4/2020
Účastníci řízení: předseda Obvodního soudu pro Prahu 8
Mgr. Pavel Jaroš
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 11
Předseda senátu: JUDr. Tomáš LANGÁŠEK,LL.M.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Jiří Zavázal
Člen senátu: Mgr. Michael Květ
Přísedící: JUDr. Jan Jakovec
Přísedící: Mgr. Olga Rosenkranzová,Ph.D.
Přísedící: Mgr. Lukáš Trojan
Datum jednání: 19.10.2020 v 10:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 12 Ksz 1/2020
Účastníci řízení: obvodní státní zástupce pro Prahu 5
JUDr. Stanislava Rybová
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Senát: 12
Předseda senátu: JUDr. Petr MIKEŠ,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Jan Engelmann
Přísedící: JUDr. Marek Bodlák
Přísedící: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa
Přísedící: JUDr. Jiří Machourek
Přísedící: JUDr. Milena Čečotková
Datum jednání: 21.10.2020 v 13:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
[1]
Zobrazeno 1-6 z 6
Počet řádků:

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.