Právní věty

I. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, není zvláštním právním předpisem dle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který by byl způsobilý vyloučit aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.
II. V případě žádosti o poskytnutí prostorových dat není zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zvláštním právním předpisem dle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., který by byl způsobilý vyloučit aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.
III. Druhou větu § 16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle které soud povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout, není na místě aplikovat, pokud ve věci jde primárně o stanovení výše úplaty za informaci a ohledně této otázky správní orgány dosud nijak nerozhodly a nijak k ní své stanovisko nevyjádřily.
(Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 12.04.2018, čj. 9 A 71/2015 - 43)