Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 6 Afs 116/2014
stěžovatel TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
účastník řízení Odvolací finanční ředitelství
Věc Daně - daň z příjmů 
Soud Krajský soud v Ostravě 
Spisová značka 22 Af 136/2011 
Správní orgán Odvolací finanční ředitelství 
Č.j.správního orgánu 7027/10-1102-800630 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 26.8.2011
Datum rozhodnutí krajského soudu 24.4.2014
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 21.5.2014
Procesní rozhodnutí - Usnesení - výzva k doplnění 18.6.2014
Vypracování rozhodnutí 20.6.2014
Vypravení rozhodnutí 20.6.2014
Nabytí právní moci 23.6.2014
Zkrácené znění rozhodnutí 25.2.2015
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu 25.2.2015
Vypracování rozhodnutí 10.3.2015
Anonymizovaná verze rozhodnutí 23.3.2015
Vypravení rozhodnutí 11.3.2015
Nabytí právní moci 18.3.2015
Publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č.8/2015 31.8.2015