Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 8 Afs 203/2014
stěžovatel VAVRIS, s.r.o.
účastník řízení Odvolací finanční ředitelství
Věc Daně - daň z příjmů 
Soud Krajský soud v Ostravě 
Spisová značka 22 Af 23/2013 
Správní orgán Finanční ředitelství v Ostravě 
Č.j.správního orgánu 4712/12-1102-800630 
Správní orgán Finanční ředitelství v Ostravě 
Č.j.správního orgánu 4714/12-1102-800630 
Správní orgán Finanční ředitelství v Ostravě 
Č.j.správního orgánu 4635/12-1102-800630 
Správní orgán Finanční ředitelství v Ostravě 
Č.j.správního orgánu 4634/12-1301-800471 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 8.2.2013
Datum rozhodnutí krajského soudu 17.12.2014
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 31.12.2014
Procesní rozhodnutí - Usnesení - výzva k zaplacení SOP 13.1.2015
Vypracování rozhodnutí 14.1.2015
Vypravení rozhodnutí 16.1.2015
Nabytí právní moci 19.1.2015
Procesní rozhodnutí - Usnesení - výzva k doplnění 13.1.2015
Vypracování rozhodnutí 14.1.2015
Vypravení rozhodnutí 16.1.2015
Nabytí právní moci 16.1.2015
Zkrácené znění rozhodnutí 30.7.2015
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zrušeno a vráceno 30.7.2015
Vypracování rozhodnutí 5.8.2015
Anonymizovaná verze rozhodnutí 25.8.2015
Vypravení rozhodnutí 7.8.2015
Nabytí právní moci 10.8.2015