Detail sbírky

Číslo: 7/2020
Ročník: 8
Rozhodnutí č: 4022 - 4036

Rozhodnutí:

4022 Daň z přidané hodnoty: osoba, které je dodáváno zboží; deklarant
4023 Daň z příjmů právnických osob: běh lhůty pro uplatnění daňové ztráty
4024 Řízení před soudem: osoba zjevně neoprávněná k podání kasační stížnosti
4025 Provoz na pozemních komunikacích: rezervace registrační značky na přání
4026 Řízení o přestupku: účastenství v řízení; náhrada škody
4027 Volby do Senátu: posouzení přihlášky
4028 Stavební řízení: opakované stavební řízení; účastníci řízení
4029 Mezinárodní ochrana: hodnocení zpráv o zemi původu; udělení azylu soudem
4030 Státní občanství: nemožnost donucení k nabytí státního občanství
4031 Utajované informace: bezpečnostní riziko
4032 Vězeňská služba: neposkytnutí stravy jako nezákonný zásah; poskytnutí vegetariánské stravy
4033 Opatření obecné povahy: rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu; nezákonný zásah; zásahová žaloba
4034 Pobyt cizinců: poměřování nejlepšího zájmu dítěte při správním vyhoštění rodiče
4035 Územní plánování: etapizace
4036 Školství: stanovení poplatku za delší studium